Právě jste zde: Zprávy Společnost pro návykové nemoci

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

Společnost pro návykové nemoci

Společnost pro návykové nemoci

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • Purkyňka 6. prosince
  Podrobnější program 387. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP: ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2). Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

 • Purkyňka 1. listopadu
  Podrobnější program 386. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP: ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2). Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

 • Purkyňka 4. října 2017
  Podrobnější program 385. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP:   ZAČÍNÁME VE 12 HODIN na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2). Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČAS, AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

 • Mezinárodní transpersonální konference
  Mezinárodní transpersonální konference proběhne v Praze 28. 9. – 1. 10. 2017. Je celosvětovým setkáním s účastí předních specialistů v oblasti transpersonální psychologie, vnitřní ekologie, psychedelik, spirituality, nových objevů ve vědě a kosmologii, šamanismu, mysticismu i umění. Letošní rok je z hlediska transpersonální psychologie významným hned v několika ohledech. V prvé řadě je tomu 50. let od vzniku transpersonální psychologie jakožto samostatného oboru. Také je tomu tomu 25 …

 • Alkohol a jeho společenské dopady
  Ve spolupráci se Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně pořádá sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky národní konferenci Alkohol a jeho společenské dopady v České republice v roce 2017. Konference se koná dne 26. září 2017 od 8:30 do 16:00 hodin v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze (U Sovových mlýnů 506/4, Malá Strana). Vaši účast prosím potvrďte odesláním e-mailu …