Právě jste zde: Terapeutická komunita

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

Ze života komunity

Email Tisk PDF

Návštěvní dny

v období od ledna do března 2018, budou vždy v sobotu v časech 13,00 - 18,00 hod v těchto termínech:

v lednu - 20. 1. 2018

v únoru - 17. 2. 2018

Návštěvní dny začínají od 13,00 hod., od 15,00 hod. proběhne setkání rodičů a klientů na společné skupině. S terapeutem ve službě si lze domluvit i rodinné sezení. 

Rodičovský víkend - nejbližší společné pracovní setkání klientů, členů jejich rodin a pracovníků komunity se uskuteční v měsíci březnu ve dnech pátek - neděle, v termínu:

9. - 11. 3. 2018 v turistické ubytovně Zdravotník v obci Horní Vysoká.

Příjezd do komunity před rodičovským víkendem je vždy v pátek do 17,00 hod., následuje společný odjezd do nedalekého rekreačního zařízení, ubytování, večeře a úvodní večerní setkání. Víkednové setkání končí v neděli obědem kolem 13,00 hod.

Všechny rodiče a další členy rodin našich klientů srdečně zveme a těšíme se na viděnou - Vaše účast je nezastupitelná, protože nikdo nemůže mluvit za Vás - co cítíte, co očekáváte, co potřebujete, co chcete vědět. Kromě toho můžeme nabídnout potřebnou podporu a informace o léčbě v terapeutické komunitě i my vám a společně můžeme jednat o pravidlech a vzájemných vztazích mezi vámi a vašimi blízkými/našimi klienty. Vaše spolupráce může pomoci udržet klienty v léčbě a předejít jejich útěkům či předčasným odchodům, které zpravidla končí recidivou a návratem ke škodlivému životnímu stylu.

 

STRUČNÁ STATISTIKA TK

V roce 2017 absolvovalo v komunitě svoji léčbu celkem 45 klientů, rodinné terapie se během roku zúčastnilo celkem 151 jejich rodinných příslušníků.

Z klientů léčbu úspěšně, tj. podle plánu se zajištěnou následnou péčí (tj. doléčování), ukončilo 17 z celkem 31 klientů, kteří svoji léčbu ukončili v r. 2017 (v r. 2013 celkem 18 z 27 klientů, v r. 2014 18 z 30 klientů, v r. 2015 18 z 32 klientů, v r. 2016 17 z 30 klientů ). 14 klientů odešlo z léčby předčasně, převážně z vlastního rozhodnutí. Kromě toho do komunity nastoupilo dalších 14 klientů, kteří v léčbě pokračovali do roku 2018.

Setrvání klientů v léčbě a její úspěšné dokončení mj. pozitivně ovlivňovala podpora od rodiny (jednak účast členů rodin na skupinách a rodičovských víkendech, ale i vyžadování samostatnosti od klientů - tj. rodiče za ně přestali vše zařizovat a řešit, ale také jim stanovili jasnou podmínku řádně dokončit léčbu pro pokračující podporu klientů po ukončení léčby a během doléčování). 

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA OČIMA KLIENTŮ

Terapeutická komunita není žádnej ústav nebo léčebna. Je to tak, že nás je teď tady 15 mladejch lidí, kteří jsou na tom podobně jako já a bydlíme v jednom fakt velkém rodinném  baráku, o který se v podstatě sami staráme + terapeutický tým. Sami si vaříme, uklízíme, pereme… no prostě všechno, co patří k normálnímu životu. Ráno vstáváme, máme rozcvičku, pak snídani a ranní reflexe, kde každý řekne své pocity z minulého dne. Od 9 do 14,30 hod máme s přestávkami na svačinu a oběd pracovku pro komunitu, kde třeba štípeme dříví, vozíme hnůj, sázíme zeleninu, opravujeme věci na baráku atd. Máme tady i zvířata, 2 čuníky, králíky, 5 ovcí, 6 kachen, slepice a taky psa. O ty se teď starám já od pondělí do neděle.

Po pracovce máme do 16 hod osobní volno nebo sportovku a po 16 hod máme skupinu, kde se odhlasuje téma, které se bude řešit a to zhruba hodinu a půl řešíme. Pak je večeře, po ní volno a o půl 11 večerka. Na pokojích jsme maximálně 3 lidi, ale na mém jsme teď jen já a jeden spolubydlící, fajn kluk to je.

Šel jsem sem dobrovolně, poněvadž už mně nebavilo lhát své milované rodině a brát ten sajrajt. Jsem tady šťastný a spokojený. Hlavně mně naplňuje ten pocit, že snad už na ničem nebudu závislý a budu SVOBODNÝ člověk se šťastnou rodinou. Všechny ty problémy, co jsem měl a dělal, byly zapříčiněné tím fetem. Štve mně to, ale jsem rád, že jsem tady a snažím se všechno změnit.  (D., 20 let)

Žijeme tu na takovým statku. Máme tu zvířata, o která se staráme (prasátka, králíky, slepice, husy a housátka, ovce). Pracovky - pracujeme na opravách a zvelebování baráku, pěstujeme zeleninu, okopáváme brambory. Máme tu i hafana - staršího vlčáka nebo tak něco. Vypadá jak méďa a jmenuje se Tim a kočičky. Lidi sou tu v pohodě, myslim si, že sem mezi ně snad zapadla.

Po příjezdu sem měla trochu šok, když mi řekli, že budu muset bejt sama na pokoji 24 hodin (říkaj tomu Myslivna - od slova Myslet). Měla jsem si tam promyslet přijímací otázky, rozhodnout se, zda tady opravdu chci zůstat. No, bylo to zvláštní, dost jsem přemejšlela. O sobě, o svym dosavadním životě... No a už jsem tu skoro měsíc. Musela jsem si taky vypracovat tzv. Řeku života (převyprávět svůj život), aby se o mně lidi tady něco dozvěděli. Byla jsem příšerně nervózní, ale zvládla jsem to.

Byli jsme taky 5 dní pod stanem a lezli na skály. Super zážitek. Nikdy jsem nelezla. První den jsem nevylezla vůbec nic. A tak moje očekávání na další dny bylo nulový. Ale nakonec jsem jednu skálu vylezla a druhou do 3/4. Měla jsem fakt nádhernej pocit. Překonala jsem sama sebe. Adrenalin jako blázen. Prostě super pocit. Začátkem srpna bysme měli jet na vodu. Asi proběhne i nějakej výlet na kolech. Prostě - dopujou nás zážitkama bez drog.                                                        (M., 26 let)

CERTIFIKACE KVALITY SLUŽEB

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 proběhlo v terapeutické komunitě celodenní, v pořadí již čtvrté tzv. certifikační šetření (první v r. 2005, potom každé 4 roky - poslední dne 12. 12. 2011). Jde o hodnocení externími odborníky, kteří v zařízení prostřednictvím rozhovorů s klienty, s pracovníky, s vedoucím komunity a studiem provozní a další dokumentace ověřovali, zda poskytujeme služby v souladu se standardy odborné způsobilosti pro tento typ služby, které v r. 2003 schválila vláda ČR.

Závěr hodnocení? Certifikační tým i tentokrát konstatoval, že terapeutická komunita WHITE LIGHT I naplňuje požadavky standardů odborné způsobilosti na vysoké úrovni. Proto jsme dosáhli plného bodového hodnocení, tzv. bez ztráty kytičky.

POMOZTE NÁM POMÁHAT

Jako každý rok (a letos ještě více než loni) se v důsledku několik let pokračujícího krácení dotací na naši činnost ze strany státu potýkáme s nedostatkem peněz na provoz a obnovu zařízení komunity a dílny pro pracovní terapii. Vybavení u nás doslova „hoří“, protože se u nás střídají klienti, z nichž někteří poprvé v životě pracují a nářadí rychle ničí. Pokud byste tedy chtěli udělat dobrý skutek a nevěděli jak, níže uvádíme seznam toho, co nám chybí a pokud by vám to náhodou přebývalo nebo byste se rozhodli nám něco z toho darovat (můžeme vám nabídnout darovací smlouvu pro odečet hodnoty daru z daní) usnadnilo by to práci nám i našim klientům.

Chybí nám například:

 • lešení (i staré a rezavé, opravíme si) pro opravu objektu komunity,
 • truhlářský ponk (i použitý),
   kolecko00VHR-3x11-Y_12 
  • ruční elektrické nářadí (aku vrtací šroubováky, uhlovou brusku, příklepovou vrtačku, přímočarou/okružní pilu) a jakýkoli spojovací materiál,
  • motorová pila na dřevo do našeho kotle,
  • vědra na vodu, košťata, hadry na podlahu, lopatky se smetáky, které se lámou nebo prostě mizí a mycí, čistící a prací prostředky,
  • uvítáme i zachovalý nábytek do obytné budovy, lampičky na pokoje klientů, malé odpadkové koše, koše na (špinavé i čisté) prádlo, přikrývky (deky larisy, peřiny) a polštáře.

PENĚŽNÍ DARY

Jiný způsob, jak naši činnost podpořit, je stát se členem klubu WHITE LIGHT I, o.s. a posílat nám pravidelně finanční částku dle vaší chuti a možností na č.ú. 885582369/0800 (podrobnosti o klubu přátel najdete na úvodní straně na liště uprostřed nahoře). Za vaši případnou pomoc předem moc děkujeme. Rádi to uděláme i osobně, provedeme vás po komunitě, zodpovíme vaše otázky a v případě vašeho zájmu vám vystavíme darovací smlouvu pro odečet hodnoty daru z daní. Tým komunity  

Co je terapeutická komunita?

Forma pobytové léčby pro uživatele návykových látek (u nás 6 - 8 měs.), v níž se  musí aktivně podílet na dosažení změny svého závislého chování prostřednictvím naplňování cílů, které si po konzultaci s terapeuty sami stanovují.

Významnou roli v léčbě hraje vliv vrstevníků - dalších členů skupiny - který se uplatňuje při skupinových setkáních, nácviku různých rolí a řešení problémů, vykonávání práce v „domácnosti“ komunity a dalších společných aktivitách.

Jsme klinické pracoviště Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze.

Provozní doba

Provoz je nepřetržitý, 24 hod./7 dní v týdnu. Telefonicky nás NEzastihnete mezi 7:45 - 8:45 a 16:00 - 19:00, kdy probíhají společné skupiny.

Personál a klienti

Personál klientům slouží jako průvodce a vzor, který reprezentuje přiměřené postoje, chování a hodnoty sdílené komunitou i společností.

Na rozdíl od jiných typů léčebných programů (např. v psychiatrické léčebně) se klienti komunity aktivně podílejí na léčbě své i dalších členů skupiny a spolu s personálem  rozhodují o chodu a fungování komunity a o postupu ostatních klientů v jejich léčbě.

Individuální přístup

Malý počet členů skupiny (15) dává prostor pro individuální terapeutický přístup ke klientům v podpůrném prostředí bez  drog, k podrobnému zmapování jejich problémů a potřeb a z nich se odvíjejících cílů léčby i kroků k jejich dosažení. To přispívá k úspěšnosti v dosahování změn v chování klientů.

Pro koho je terapeutická komunita?

Je pro uživatele návykových látek od 15 let věku z celé ČR, kterým jejich užívání působí vážné zdravotní a sociální problémy, komplikuje jim život, přestalo je bavit, a přesto se jim nedaří s užíváním drog přestat, i když se o to různými způsoby pokoušeli.

V čem se lišíme od ostatních terapeutických komunit?

 • pracujeme i s klienty mladšími 18 let (bez omezení horní věkové hranice),
 • nepracujeme terapeuticky jen s klienty – uživateli drog, ale i s jejich rodinami,
 • léčbu obohacujeme o tzv. zážitkovou pedagogiku (pobyty v přírodě spojené s horolezectvím, běžkami, sjížděním řek, horskou turistikou apod.),
 • délka léčby u nás patří k těm kratším, ale výsledky máme srovnatelné,
 • klienti k nám mohou nastoupit hned po absolvování detoxifikačního pobytu, nepožadujeme předchozí léčbu v psychiatrické léčebně.

V tom je dosud patrný vliv švýcarské zkušenosti, kterou prošel zakládající pracovník. Ve Švýcarsku se v r. 1992 učil, jak se dělá komunita, komunita WHITE LIGHT ve Verneřicích pod jeho vedením v letech 1993-1996 pracovala pro švýcarské klienty. Tyto zkušenosti využíváme dodnes. 

WAJTOVINY

Je občasník ve formátu novin o životě v terapeutické komunitě, jehož první číslo vytvořili dva klienti terapeutické komunity. Jde o jejich první zkušenost s psaním novin a několik dalších klientů, kteří s nimi zpočátku také chtěli psát, je v tom nechalo samotné. Přesto nebo právě proto stojí za to, si Wajtoviny přečíst. Jejich autoři uvítají i příspěvky vás "z venku" - to do dalšího čísla, které už připravují. Tak je v tom nenechte samotné a pomozte jim udělat Wajtoviny ještě pestřejší.