Právě jste zde: Primární prevence

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

Centrum primární prevence

Email Tisk PDF

Službu jsme otevřeli v r. 2016 díky finanční podpoře RVKPP, navazuje na naše preventivní aktivity v projektu Reliéf, který jsme za finanční podpory z Evropského sociálního fondu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR realizovali od r. 2008. V loňském roce jsme druhý zmíněný projekt ukončili.

Centrum primární prevence vzniklo s cílem poskytovat služby specifické primární prevence žákům ZŠ a ve spolupráci se školami v Ústeckém kraji tak přispívat k předcházení výskytu jejich rizikového chování a minimalizovat riziko jejich možného sociálního vyloučení. Proto jsme vytvořili interaktivní autorský preventivní program „Všeho (jenom) s (M)írou“, který je zaměřen na předcházení vzniku a rozvoje různých forem závislostního chování (alkohol, kouření, gambling, sázení, internet apod.).

Služby specifické primární prevence jsou poskytovány zejména žákům 5. – 7. tříd ZŠ v Ústeckém kraji. Kromě nabídky efektivních preventivních aktivit pro žáky jim nabízíme i možnost individuálních konzultací a dále realizujeme vzdělávací semináře pro školní metodiky prevence. V roce 2016 jsme poskytovali služby bezplatně, provozní náklady byly hrazeny z dotace poskytnuté RVKPP.

 

Ohlédnutí za rokem 2016

V roce 2016 jsme vytvořili interaktivní autorský preventivní program „Všeho (jenom) s (M)írou“, který jsme pilotně ověřili na 4 ZŠ v Ústeckém kraji. Celkem jsme poskytli služby specifické primární prevence 345 žákům 5. - 7. ročníků základních škol. Realizovali jsme celkem 164 preventivních bloků. Do programu se zapojilo 21 učitelů. Preventivní program byl, s velkým úspěchem, prezentován na konci PPRCH v říjnu 2016. Obdrželi jsme kladné ohlasy a žádosti o možnou spolupráci.

 

Co nás čeká v roce 2017

V roce 2017 plánuje pokračovat v rozšiřování nabídky programu primární prevence do škol v Ústeckém kraji s ohledem na získané dotace na jeho realizaci. Připravujeme certifikaci vytvořeného programu, zaškolení týmu lektorů primární prevence. Kromě toho připravujeme semináře pro metodiky prevence ZŠ.

 

Tým služby

Bc. Bronislava Marko – vedoucí CPP

Bc. Barbora Šťastná – lektor PP a spolutvůrce programu

Bc. Matěj Černý – lektor PP a spolutvůrce programu

Bc. Anna Radimecká – lektor PP a spolutvůrce programu

PhDr. Josef Radimecký PhD., MSc. – odborný ředitel

 

mmm

3 hlavní hrdinové našeho preventivního programu „Všeho (jenom) s (M)írou“. Autorkou kreseb je naše nedávná klientka B.H., které držíme palce.