Právě jste zde: Home

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

WL1

Velká voda ve Vaňově

Velká voda, která se prohnala po Labi, zasáhla náš chráněný byt pro klienty doléčovacího centra, který je umístěn v přízemí budovy, v níž centrum sídlí. A to přesto, že při povodni v roce 2002 voda až do těchto míst nedosáhla. Klienti spolu s pracovníkem doléčovacího centra ještě v pondělí vyklidili cennější zařízení bytu (ledničku, pračku apod.) a pak byli evakuováni. Silniční spojení z centra Ústí n. L. bylo záhy znemožněno stoupající vodou. Když voda v Labi kulminovala, zatopila chráněný byt do výše těsně pod okny bytu (viz obr). Takže zbylé vybavení bytu - postele, židle a další nábytek či přímotopy - bude zničené. Do Vaňova se zatím nedá dostat jinak, než vlakem. Byt bude nejméně 1 měsíc nepoužitelný, takže budeme muset hledat pro klienty náhradní ubytování. Vzhledem ke zničení vybavení bytu uvítáme jak materiální (např. postele, židle, stoly apod.), tak případnou finanční pomoc na obnovu bytu. Případné finanční dary posílejte na č.ú. 885582369/0800. Děkujeme.

Vanov voda2 2013

Zprávy ze Sudet

vjmessRumburské "káčko" je stále v permanenci!

 V šedém oprýskaném u světelné křižovatky v Rumburku se schovávají nenápadné dveře....celý článek naleznete zde

Tisková zpráva A.N.O. (Asociace nestátních organizací poskytujících služby pro osoby ohrožené závisl

NE populistickému návrhu řešení problémů pašování pervitinu z ČR do Německa

Češi již řadu let upozorňovali kolegy z EU na metamefetamin (pervitin) a hrozbu jeho šíření do dalších zemí Evropy. Téma bylo pro kolegy z Německa nezajímavé - pro ně pervitin nebyl problém. Situace se ale změnila a naši sousedé po nás vyžadují akci. Proto přišli pracovníci Ministerstva vnitra ČR s návrhem snížit množství drogy, jehož držení je u nás postihováno jako přestupek. Tento krok ale situaci neřeší.

„Česká droga“

Metamfetamin (pervitin) je stimulační droga, jež se v České republice „podomácku“ vyrábí již od 70. let. Podle současných odhadů ji u nás užívá asi 31 tisíc z celkem cca 41 tisíc problémových uživatelů drog. Dalších asi 5 tisíc užívá heroin a 5 tisíc buprenorphin (nejčastěji Subutex). Ve většině západoevropských zemí včetně Německa převládá mezi problémovými či závislými uživateli drog užívání heroinu, metamfetamin dlouho prakticky nezaznamenávali. I proto si pervitin v Evropě získal pověst „české drogy“ a naše zahraniční kolegy – ať už z oblasti prevence, léčby nebo trestního postihu – jako téma pro diskusi či přeshraniční spolupráci příliš nezajímal.

 

Metamfetamin a české předsednictví EU

Nezájem zahraničních kolegů se projevil i na odborném sympoziu „Metamfetaminy – sdílení zkušeností“. To pro odborníky ze zemí EU uspořádal v rámci českého předsednictví EU v dubnu 2009 sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Zde mj. zaznělo, že pervitin je nejvíce užíván v ČR, následované Slovenskem, problémy s jeho užíváním zaznamenávali v Polsku, s případy užívání amfetaminů se potýkaly skandinávské země. Účastníci ze zbylé části Evropy téma považovali za neaktuální. Navíc, zástupci Německa a Polska nereagovali na prosby zástupců ČR o spolupráci ve smyslu omezení volného prodeje léků obsahujících pseudoefedrin, který u nich čeští „vařiči“ pervitinu nakupovali prakticky v neomezeném množství.

 

Časy se mění

Doby, kdy Německo nemělo s užíváním pervitinu problémy, jsou patrně ty tam. V posledních letech zaznamenávají české a německé represivní složky nárůst pašování pervitinu do Německa a naši sousedé po nás požadují nějakou razantní akci. Jistá, o drogové politice a o české drogové legislativě patrně nepříliš informovaná německá politička se nechala slyšet, že tento jev má své příčiny v české „legalizaci“ držení drog pro vlastní potřebu. Ale držení drog pro vlastní potřebu není v ČR legální. Jen je stanoveno menší množství drog včetně pervitinu, jejichž držení je postihováno jako přestupek a jejich větší množství, jejichž držení je již posuzováno jako trestný čin.

 

Problém není v českých zákonech

Jako naprosto nesmyslná se proto jeví současná iniciativa Ministerstva vnitra ČR, které v reakci na nastalou situaci a apely z Německa navrhuje snížit množství drog, jejichž držení je v českém právu posuzováno jako přestupek. To poptávku po pervitinu na německé straně nesníží. Droga je tam pašována nikoli kvůli postihu za držení pervitinu v ČR, ale proto, že Němci o něj mají – na rozdíl od předešlých let – zvýšený zájem. Problém tedy není v české legislativě, ale v situaci v Německu, která z nějakého důvodu vedla ke zvýšení zájmu o užívání pervitinu.

Ze strany Ministerstva vnitra tedy nejde o systémový krok, který by pomohl německým kolegům nově nastalé problémy s užíváním pervitinu řešit, ale o prázdné, byť viditelné gesto. To proto, že se před r. 1999, kdy u nás bylo beztrestné držení jakéhokoli množství drogy, pokud je člověk měl pro vlastní potřebu, pervitin do Německa nepašoval.

Připojumeme se proto ke stanovisku Národního protidrogového koordinátora, který varuje před populistickými řešeními v otázce pašování pervitinu z ČR do Německa a návrhu Ministerstva vnitra ČR říkáme NE!

 

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.

předseda A.N.O.

celkem