Právě jste zde: Home

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

WL1

Volná místa v NP a TK

Vážení kolegové, vážení klienti!

Pokud se rozhodujete pokračovat v léčbě či doléčování své závislosti máme pro Vás čerstvou informaci:

a) momentálně (15/8/2012) nemáme v terapeutické komunitě v Mukařově volná místa, nové klienty můžeme přijmout nejdříve od 3. září 2012, více informaci >>zde<<

b) máme 2 volná místa pro klienty, kteří úspěšně ukončili minimálně 3 měsíční léčbu v PL na podporovaném bydlení v Teplicích více info >>zde<<, na podporovaném bydlení v Ústí nad Labem aktuálně volné místo nemáme, info >>zde<<. Volná jsou místa v ambulantní části programu následné péče.

Kontaktujte nás buď telefonicky na příslušném zařízení nebo elektronicky přes online přihlášku zde či emailem.

Děkuji za předání informací Vašim - Našim klientům.

Dobré dny přeje tým WHITE LIGHT I.!

následná péče - byt terapeutická komunita Mukařov

PF 2012

PF2012

Hrachovrh - pracovník sdružení WHITE LIGHT I za rok 2011

Hrachovrh - cena pro pracovníka roku 2011Koncem roku mohli všichni pracovníci sdružení nominovat své kolegy, kteří se v roce 2011 podle jejich názoru zasloužili o rozvoj a/nebo dobré jméno sdružení a jím poskytovaných adiktologických a sociálních služeb. V anonymním procesu byli nominováni tři pracovníci: Bc. Richard Hnízdil za aktivní práci při správě webu sdružení, Mgr. Kamila Kubelková-Rychlá za řízení evropských projektů a orientaci v "šíleném" zákoně o sociálních službách a Mgr. Ivana Radimecká "za to, že je".

Po nominaci následovalo hlasování, do něhož se zapojilo 17 z 22 pracovníků sdružení. V něm zvítězila ředitelka sdružení Mgr. Ivana Radimecká před Mgr. Kamilou Kubelkovou-Rychlou a Bc. Richardem Hnízdilem. Ale už jenom skutečnost, že tito tři pracovníci byli nominováni, svědčí o tom, že jejich kolegyně a kolegové jsou si vědomi jejich přínosu pro činnost celé organizace a za to jim patří poděkování. Výsledky ankety byly vyhlášeny na vánočním večírku WHITE LIGHT I, který se uskutečnil 20. prosince 2011. Na něm mj. proběhlo stručné bilancování loňského roku - pro služby sdružení ve vztahu k práci s klienty úspěšného, v jejich financování opět o něco horšího, než v předešlém roce.

Pro ilustraci, v roce 2008 jsme poskytli služby 1.395 lidem, v r. 2009 již 1.607 a v r. 2010 celkem 1869 lidem, přičemž jsme byli v důsledku pokračujícího snižování dotací na naši činnost nuceni snižovat počty pracovníků v jednotlivých službách. V roce 2011 od nás odešly 4 kolegyně na mateřskou dovolenou a 4 kolegové ukončili pracovní poměr. Místo nich jsme mohli přijmou jen 2 pracovnice a jednoho kolegu na 0,5 úvazku. Přesto trend nárůstu poptávky po námi poskytovaných službách byl patrný i v r. 2011, byť ještě nemáme uzavřené statistiky. Ale je jisté, že kapacity našich služeb nemůžeme bez odpovídající finanční podpory "nafukovat" do nekonečna.

Vítězka ankety Postava WL I obdrží keramickou sochu "Hrachovrha" z autorské dílny našeho kolegy Bc. Pavla Hrbáče (viz obrázek dosud nevypálené sošky). Hrachovrh má znázorňovat jeden z typických rysů práce nás, pracovníků v tzv. pomáhajících profesích. A sice to, že naše snaha pomáhat lidem, kteří se ocitnou v obtížných životních situacích, je někdy "házením hrachu na zeď" nebo chcete-li sisyfovským úsilím. Za to, že to přesto nevzdávají, patří poděkování všem pracovníkům sdružení WHITE LIGHT I, nejenom vítězce ankety a nominovaným kolegům. Současně nám všem přejeme dobrý nejenom ten nadcházející rok, byť nám hrozí další propad ve financování našich služeb. Děkujeme proto také všem, kdo nás a naši práci v loňském roce podpořili finančním nebo věcným darem či radou nebo jinou formou pomoci.

celkem