Právě jste zde: Donoři

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

Donoři

Email Tisk PDF

Donoři sociálních služeb o.s. WHITE LIGHT I.:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Ústecký kraj
Úřad práce v Teplicích
Úřad práce v Ústí nad Labem
Město Ústí nad Labem
Město Rumburk
Město Varnsdorf
Město Teplice
Město Dubí
Město Novosedlice
Město Duchcov
Obec Proboštov

Evropská podpora sociálních služeb o.s. WHITE LIGHT I.:

RLZ Phare – Rozvoj lidských zdrojů
SROP – Společný regionální operační program
CBC Phare – Společný fond malých projektů
Nadace CIVILIA

Sponzoři sociálních služeb o.s. WHITE LIGHT I. (abecední pořadí):

Fa Brouček, s.r.o., Ústí nad Labem
Komunitní nadace, Ústí nad Labem
Limma food, s.r.o., Česká kamenice
Nadace České spořitelny
Nadace Divoké husy
Severočeské doly, a.s.
Severočeská stavební, a.s.
drobní dárci

Spolupracující a partnerské firmy a instituce o.s. WHITE LIGHT I. (abecední pořadí):
Centrum adiktologie 1. lékařské fakulty UK v Praze
Fa Zaderlík, s.r.o., Litoměřice
Fa Brouček, s.r.o., Ústí nad Labem
Generální ředitelství vězeňské služby ČR
Integrovaná střední škola stavební, Čelakovského 5, Ústí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje
Krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem – oddělení podpory NNO
Magistrát města Teplice – oddělení sociálně právní ochrany dětí
Městský úřad Rumburk – odbor sociálních věcí
Městský úřad Varnsdorf – odbor sociálních věcí
Městská policie Dubí
Městská policie Rumburk
Městská policie Teplice
Městská policie Ústí nad Labem
Městská policie Varnsdorf
Okresní soud v Ústí nad Labem
Okresní správa Policie ČR v Ústí nad Labem
Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem
Pedagogicko psychologická poradna v Teplicích
Probační a mediační služba v Ústí nad Labem
Probační a mediační služba v Teplicích
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Střední odborné učiliště polygrafické, Rumburk
Střední odborné učiliště strojní – Škoda, a.s., Mladá Boleslav
Úřad práce v Ústí nad Labem
Úřad práce v Teplicích
Vazební věznice a věznice Litoměřice
Vazební věznice a věznice Teplice
Věznice Bělušice
Věznice Rýnovice
Věznice Nové Sedlo
Věznice Vinařice
Věznice Všehrdy
Vyšší odborná a střední škola sociálně právní – PERSPEKTIVA, Dubí

Spolupracující a partnerské organizace o.s. WHITE LIGHT I. (abecední pořadí):

A.N.O. - Asociace nestátních neziskových organizací
Centrum komunitní práce, o.s., Ústí nad Labem
Česká rada humanitárních organizací
Člověk v tísni, o.p.s.
Drak, o.s., Ústí nad Labem
Drug out club, o.s., Ústí nad Labem
Dům křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích, o.s.
Prevent, o.s., Strakonice
Sananim, o.s., Praha
Selbsthilfe 91, e.V., Chemnitz, Deutschland – Sachsen
Ústecké hudební studio, o.s., Ústí nad Labem
YMCA v Ústí nad Labem, o.s.


Všem výše uvedeným subjektům děkujeme za podporu a spolupráci.