Právě jste zde: Ambulantní léčba Ústí nad Labem Tým

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

Tým AL

Email Tisk PDF

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. - vedoucí služby, adiktolog

 

Na PeF UK v Praz absolvoval speciální pedagogiku a postgraduální Ph.D. studium. 2002-2003 absolvoval postgraduální MSc. kurz Drug use - evidence based interventions and policies na Imperial College v Londýně. Po dobu studia v Británii pracoval jako terapeut v londýnské terapeutické komunitě pro uživatele drog Oak Lodge, Cranstoun Drug Services. Absolvoval psychoterapeutický výcvik a další výcviky a stáže v ČR i zahraničí. Po působení ve výchovném ústavu pro děti a mládež absolvoval stáž ve švýcarském zařízení pro práci s uživateli drog (1992). 1993 založil a do 1998 vedl jednu z prvních terapeutických komunit pro léčbu uživatelů drog v ČR - WHITE LIGHT I. 1999-2004 působil jako ředitel Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Od 2005 – 2008 pomáhal založit současnou Kliniku adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze a Bc. a Mgr. studijní programy v oboru adiktologie.

 

Od srpna 2008 pracuje jako odborný ředitel WHITE LIGHT I, z.ú. v Ústí n.L., od ledna 2010 vede terapeutickou komunitu pro léčbu osob se závislostmi, od ledna 2016 službu Ambulantní léčby a poradenství v Ústí n. L. Současně od r. 2005 působí jako odborný asistent – vyučující studentů Bc. a Mgr. oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Je ředitelem svazu PROADIS (Propojené adiktologické služby), který sdružuje 6 nestátních poskytovatelů služeb pro uživatele návykových látek ze 7 krajů ČR. Je předsedou sekce certifikovaných českých terapeutických komunit, místopředsedou Asociace nestátních organizací poskytujících služby uživatelům návykových látek, členem redakční rady časopisu Adiktologie, Společnosti pro návykové nemoci JEP a České asociace adiktologů. Přednáší a publikuje v ČR i v zahraničí. V červnu 2010 mu byla ministerstvem zdravotnictví uznána odborná způsobilost adiktologa (zdravotnický pracovník v oboru závislostí), v r. 2015 absolvoval nástavbové specializační kurzy v oboru adiktologie. V r. 2010 získal Cenu adiktologie za příspěvek k rozvoji tohoto oboru. 

 

Mgr. Barbora Vladyková - terapeutka/poradenská pracovnice

Absolventka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor Sociální politiky a sociální práce a návazně na Fakultě sociálně ekonomické J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (2005). Absolventka sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v Integrativní skupinové psychoterapii pod vedením PhDr. Jitky Lakomé (akreditace MŠMT) ařady kurzů a krátkodobých výcviků pro pracovníky v pomáhajících profesích, zejména orientované na závislosti, krizovou intervenci a práci s rodinou a ohroženou mládeží. Je čestnou členkou Krizového centra Spirála.

V roce 2001 působila jako dobrovolník v centru pro osoby bez přístřeší v Manchesteru, Velká Británie. V roce 2003 pracovala jako socioterapeut v podporovaném bydlení pro duševně nemocné Fokus. Od roku 2006 koordinovala několik projektů primární prevence rizikového chování. V letech 2003-2009 pracovala na pozici terapeuta v Terapeutické komunitě pro léčbu osob se závislostmi v Mukařově, WHITE LIGHT I. V letech 2009 – 2014 na rodičovské dovolené. V r. 2015 se jako členka týmu WHITE LIGHT I, ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze, podílela na realizaci projektu primární prevence rizikového chování VYNSPI. Od září 2015 terapeutka/poradenská pracovnice služby Ambulantní léčby a poradenství pro osoby ohrožené závislostním chováním.  

Bc. Bronislava Marko - poradenská pracovnice

Absolventka oboru vychovatelství, pedagogika volného času na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem,  studia programů Hospodářské komory ČR: Manažerem na jednotném trhu EU a EUROMANAGER plus a souboru certifikovaného vzdělání v oblasti adiktologie a primární prevence rizikového chování - teorie a praxe  pro pedagogické pracovníky.            

V letech 1983-1998 pracovala jako učitelka v MŠ v Sokolově. V následujících letech, do r. 2012, pracovala na různých managerských pozicích – obchodní ředitelka, ředitelka obchodu a marketingu v oblasti zahraničního obchodu. Po rodičovské dovolené v letech 2012 – 2014 nastoupila do WHITE LIGHT I jako regionální koordinátor a metodik vzdělávání v oblasti  primární prevence rizikového chování – projektu VYNSPI, který byl realizován ve spolupráci s Klinikou adiktologie 1. LF a VFN UK v Praze. Od ledna 2016 nastoupila jako vedoucí služby následné péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením a poradenská pracovnice do služby Ambulantní léčby pro osoby ohrožené závislostním chováním WHITE LIGHT I, z.ú.