Právě jste zde: Ambulantní léčba Ústí nad Labem Poskytované služby

WHITE LIGHT I, z.ú.

wwwsummer

Poskytované služby

Email Tisk PDF

Základní typy služeb, poskytovaných klientům, jsou: 

  • telefonické, internetové (FB, SKYPE) a/nebo písemné poradenství
  • individuální terapie (poskytovaná jednotlivému klientovi)
  • skupinová terapie (poskytovaná formou setkávání skupiny klientů)
  • rodinná terapie (poskytovaná formou setkávání rodiny klienta)
  • sociální poradenství (pomoc při řešení aktuální sociální situace klienta)
  • dluhové poradenství (pomoc při řešení dluhů a hospodaření klienta)
  • pracovní poradenství (pomoc při hledání pracovních příležitostí)
  • poradenství v oblasti zdraví
  • prevence relapsu (předcházení návratu k závislostnímu chování)
  • zprostředkování navazujících služeb (např. pobytové léčby závislostí)

Po úvodním zhodnocení situace a potřeb klienta/klientky s ním/ní dohodne pracovník služby další postup, společně vytvoří individuální plán léčby a poradenství, jehož součástí je i stanovení typů služeb, jichž chce klient/-ka s cílem řešení svých problémů využít. Individuální plán klientů slouží k průběžnému hodnocení jejich pokroku, potřeb a cílů v dalších fázích léčby, na jeho aktualizaci se podílí klient v úzké spolupráci s pracovníkem služby.